zusstupava.sk O ?kole :: ZU? Stupava

zusstupava.sk
Title: O ?kole :: ZU? Stupava
Keywords: zus,hudobny odbor,vytvarny odbor,tanecny odbor,literarno-dramaticky odbor,vytvarny odbor,hudobny odbor,tane?ny odbor,literárno-dramaticky odbor,zu?
Description: Aktuality a oznamy ZU? Stupava
zusstupava.sk is ranked 10158308 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,688. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zusstupava.sk has 43% seo score.

zusstupava.sk Information

Website / Domain: zusstupava.sk
Website IP Address: 81.89.48.185
Domain DNS Server: ns.eweb.sk,ns3.eweb.sk,ns2.eweb.sk

zusstupava.sk Rank

Alexa Rank: 10158308
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zusstupava.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,688
Daily Revenue: $29
Monthly Revenue $878
Yearly Revenue: $10,688
Daily Unique Visitors 2,694
Monthly Unique Visitors: 80,820
Yearly Unique Visitors: 983,310

zusstupava.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache, must-revalidate
Content-Type text/html
Date Tue, 09 Aug 2016 20:16:09 GMT
Server Apache

zusstupava.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
zus 2 0.28%
hudobny odbor 1 0.60%
vytvarny odbor 1 0.65%
tanecny odbor 0 0.00%
literarno-dramaticky odbor 0 0.00%
vytvarny odbor 1 0.65%
hudobny odbor 1 0.60%
tane?ny odbor 1 0.60%
literárno-dramaticky odbor 1 1.21%
zu? 3 0.41%

zusstupava.sk Traffic Sources Chart

zusstupava.sk Similar Website

Domain Site Title

zusstupava.sk Alexa Rank History Chart

zusstupava.sk aleax

zusstupava.sk Html To Plain Text

O ?kole :: ZU? Stupava Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Základná umelecká ?kola v Stupave Zadajte vyraz O ?kole úspechy na sú?a?iach Koncerty Vystúpenia LDO Ateliér Absolventi ?koly Fotogaléria Kontakty Prechod na za?iatok stránky O ?kole História ?koly Zamestnanci ?koly Archív informácií U?ebné odbory Hudobny odbor Vytvarny odbor Tane?ny odbor Literárno-dramaticky odbor Prijímacie konanie Podmienky prijatia Ob?ianske zdru?enie úlohy a ciele 2% z daní Zmluvy, faktúry, objednávky Verejné obstarávania Prechod na za?iatok stránky Základná umelecká ?kola v Stupave Aktuality a oznamy Vernisá? prác detí vytvarného odboru ZU? Stupava v spolupráci s OZ Pour-ART Vás pozyva na vernisá? prác detí vytvarného odboru ZU? a M?, ktorá sa uskuto?ní dňa 8. 6. 2016 o 17. 30 h v Stupavskej synagóge. Vystava v Synagóge bude otvorená nasledovne: 9.6. - 15.00 - 19.00 10.6. - 15.00 - 19.00 11.6. - 15.00 -18.00 12.6. - 15.00 - 18.00 13.6. - 15.00 - 19.00 14.6. - 15.00 - 19.00 15.6. - 15.00 - 19.00 16.6. - 15.00 - 19.00 17.6. - 15.00 - 19.00 31.05.2016 [last update: 03.06.2016] 7. ro?ník celoslovenskej gitarovej sú?a?e v Prievidzi 1. A. kategória Markéta Zelenáková - zlaté pásmo 2. miesto. 1. C. kategória Adam Kollaroci - zlaté pásmo 2. miesto. ?iaci sú z triedy Mgr. art. Zuzany Bednárovej. BLAHO?ELáME ! 23.11.2015 Prehliadka mladych gitaristov - 11. ro?ník, Bratislava Adam KOLLAROCI - 2. kategória - zlaté pásmo. Pedagóg Mgr. art. Zuzana Bednárová. BLAHO?ELáME! 12.11.2015 XI.ro?ník - Festival E.Suchoňa, Pezinok 22.-23.10.2015 Martin a Jakub SMI?EKOVCI - akordeón.duo - Laureát sú?a?e v komornej hre. ?iaci sú z triedy E.Gerbocovej. Blaho?eláme! 06.11.2015 Mezinárodní akordeonové dny Praha, 29.10.-1.11.2015 Martin Smi?ek - 1. kat. akordeón - zlaté pásmo 2. miesto Jakub Smi?ek - 2. kat. akordeón - zlaté pásmo 5. miesto ?iaci sú z triedy E.Gerbocovej. Blaho?eláme a ?akujeme za skvelú reprezentáciu ?koly! Základná umelecká ?kola Stupava Cintorínska 2, 900 31 Stupava tel.: +421 02 6593 4438 e-mail: zusstupava@zusstupava.sk Spodné menu Prístupnos? Správca obsahu Technicky prevádzkovate? Mapa stránky Za?iatok stránky

zusstupava.sk Whois

Domain Name: ZUSSTUPAVA.SK